Om Digilike

Under 20 års tid har vi bidragit i våra kunders arbete med att utveckla sin verksamhet. Det började med IT-lösningar, övergick i eHälsa och idag kallar vi det digital transformation – att drastiskt förbättra verksamhetens prestation genom att använda digitala möjligheter.
Vi är specialiserade mot offentlig sektor med kompetens på strategisk, taktisk och operativ nivå. Kontakta oss för att boka träff över en kopp kaffe, en bra start för att diskutera samverkan och möjligheter med digital utveckling!

Våra uppdrag

RÄTT KOMPETENS ÄR AVGÖRANDE!

Digitalisering är en förändringskraft som påverkar alla verksamheter. Det finns många positiva möjligheter men också risker som behöver hanteras. Vi kan bidra i verksamhetens arbete att på bästa sätt ta sig an denna utmaning.
STRATEGISK ANALYS:

Om verksamheten behöver bli mer effektiv, se nya möjligheter och ta fram en strategisk inriktning har vi kompetens att leda eller bidra i arbetet.

PROJEKTLEDNING:

Vi har 20 års erfarenhet av att leda projekt, från stora projekt med delmål som löper över flera år till kortare spetsiga insatser.

UTBILDNING:

Vi utbildar inom flera områden, exempelvis Nationellt fackspråk, Individens behov i Centrum (IBIC) och verksamhetsutveckling med hjälp av eHälsa och Digital transformation.

UPPHANDLING:

Vi har bred erfarenhet av att bistå verksamheten under en hel upphandlingsprocess. Vi genomför hela eller delar av processen att upphandla exempelvis verksamhetssystem innefattande behovsanalys, kravställning, publicering, utvärdering och tilldelning. Vi bistår även i arbetet med att införa upphandlade system.

Loading...

Kontakt

E-post: info@digilike.se
Postadress: Digilike AB, Hagvägen 3, 590 18 MANTORP